4.0.12.1
  • Bugfix: UPS WolrdShip XML
4.0.11.1
  • Bugfix: UPS WolrdShip XML
4.0.10.1
  • Bugfix: UPS WolrdShip XML wird jetzt mit korrektem Encoding ausgegeben
4.0.9.1
  • UPS WolrdShip XML wird jetzt mit korrektem Encoding ausgegeben
4.0.8.0
  • UPS WolrdShip Anbindung über XML